Miljøsanering

Hva kan vi hjelpe deg med? Bosskongen har høy kompetanse innen det som
omhandler miljøsanering.

Kontakt oss

Spesialkompetanse innen sanering og miljørådgivning

Plan og bygningsloven byggteknisk forskrift TEK 17 (§ 9-6 og 9-7) stiller krav om at det skal utføres miljøkartlegging og utarbeides avfallsplaner som del av prosjekteringen innen fagområdet miljøsanering for alle rehabiliterings-og-rivetiltak.

Bosskongen bistår deg med utarbeidelse av avfallsplaner og miljøkartlegging i forbindelse med rehabiliteringsarbeid eller riving.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

hCaptcha